VACATURE – DG Onderzoek en Innovatie – bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming”

Posted on Posted in Uncategorized, Vacatures

De bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming” heeft tot taak binnen de agenda van de Europese Commissie voor „Betere regelgeving” advies te geven over de permanente optimalisering van de strategie van de Commissie en het DG voor het verzamelen en benutten van gedegen empirische gegevens ten behoeve van de beleidsvorming van de Commissie op alle beleidsterreinen. Deze […]

NL Prejudiciële vragen (RvS) over Habitatrichtlijn

Posted on Posted in Milieu en natuur, NL prejudiciële verwijzingen, Uncategorized

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – 18 mei 2016 – persbericht – ECLI:NL:RVS:2016:1351 – uitspraak   RICHTLIJN 92/43/EEG. De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij heeft dit gedaan op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die […]

NL (Rb NH) prejudiciële vragen over tariefindeling medische implantaatschroeven

Posted on Posted in Uncategorized

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Rechtbank Noord-Holland – 7 maart 2016 – Zaak C-51/16 – Stryker EMEA Supply Chain Services – verwijzing Tariefindeling van medische implantaatschroeven voor gebruik door chirurgen om kunstgewrichten te fixeren UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1212/2014. Het geding gaat over indeling van medische implantaatschroeven voor gebruik door chirurgen om kunstgewrichten te fixeren. De […]