NL prejudiciële vragen (RvS) over schorsende werking in asielzaken

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap, NL prejudiciële verwijzingen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Raad van State – 29 maart 2017 – ECLI:NL:RVS:2017:858 – ECLI:NL:RVS:2017:869   Schorsende werking in asielzaken De eerste zaak gaat over de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om aan twee Russische vreemdelingen een asielvergunning te verlenen. De tweede zaak gaat over het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om […]

NL prejudiciële vragen (HR) over teruggaaf NL dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds

Posted on Posted in NL prejudiciële verwijzingen, Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 3 maart 2017 – ECLI:NL:HR:2017:346 en ECLI:NL:HR:2017:342   Vragen over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen Artikel 63 VWEU. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203 stelt de Hoge Raad prejudiciële […]

Arrest HvJ in NL zaak (CBb) over publicatie gegevens telefoonabonnee in andere lidstaat

Posted on Posted in Diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 15 maart 2017 – Zaak C-536/15 – Tele2 (Netherlands) e.a. – Nederland – CBb ECLI:2015:210 – CBb ECLI:2015:271 – persbericht – ECLI:EU:C:2017:214 – arrest   De toestemming van een telefoonabonnee voor publicatie van zijn gegevens dekt tevens het gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. Richtlijn 2002/22/EG. Richtlijn 2002/58/EG. Het […]

Arresten HvJ over dragen hoofddoek op het werk

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Godsdienstvrijheid

HvJ – ARREST – 14 maart 2017 – zaak C-157/15 – Achbita – België –ECLI:EU:C:2017:203 – persbericht – arrest Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie Richtlijn 2000/78/EG. Achbita, een moslima, werkte als receptioniste in dienst van de onderneming G4S. […]

HvJ: NL prejudiciële verwijzing – Tariefindeling driewielig voertuig “Spyder”

Posted on Posted in Douane en tariefindeling

HvJ – ARREST – 16 februari 2017- zaak C‑145/16 – Aramex Nederland BV – Nederland – Gerechtshof Amsterdam – ECLI:EU:C:2017:130 – arrest   Tariefindeling driewielig voertuig “Spyder” Verordening (EEG) nr. 2658/87. Verordening (EU) nr. 301/2012.  Nadat Aramex een aangifte voor het vrije verkeer heeft gedaan ten behoeve van een voertuig genaamd RD Spyder heeft de Nederlandse belastingdienst deze […]

HvJ: Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders

Posted on Posted in Digitale diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 21 december 2016 – Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 – Tele2 Sverige en Watson e.a. – Zweden – Grote Kamer – ECLI:EU:C:2016:970 – persbericht – arrest Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders Richtlijn 2002/58/EG. Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 Handvest EU. […]

HvJ: Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht

Posted on Posted in Privacybescherming en persoonsgegevens, Verzekeringen

  HvJ – CONCLUSIE A-G BOBEK – 26 januari 2017 – Zaak C-13/16 – Rīgas satiksme – ECLI:EU:C:2017:43 – Letland – conclusie  Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht Richtlijn 95/46/EG. Een taxichauffeur zette zijn taxi stil […]

EHRM: Levenslang – EHRM over Britse regeling ná Vinter en ontwikkelingen Nederland

Posted on Posted in Levenslang, Strafoplegging, Strafrecht

EHRM – ARREST – 17 januari 2017 – Hutchinson t. het VK – Grote Kamer – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208               Levenslang / toetsende autoriteit / verdragsconforme interpretatie De zaak betreft de vraag of de wijze waarop in het VK met de levenslange gevangenisstraf wordt omgesprongen, na eerdere veroordeling (de zaak […]

HvJ: Berekening van schadevergoeding voor inbreuk IE-rechten; tweemaal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty’s

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJ – ARREST – 25 januari 2017 – Zaak C-367/15 – Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa – Polen – ECLI:EU:C:2017:36 – arrest  Berekening van schadevergoeding voor inbreuk IE-rechten; tweemaal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty’s Richtlijn 2004/48/EG. SFP is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten die hiertoe gemachtigd is in Polen. Zij is bevoegd […]

EHRM: Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school

Posted on Posted in Godsdienstvrijheid

EHRM – ARREST – 10 januari 2017 – Osmanoglu en Kocabas t. Zwitzerland – persbericht – arrest (niveau 2) – ECLI:CE:ECHR:2017:0110JUD002908612 Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school Artikel 9 EVRM. Onderhavige zaak betrof het door de Zwitserse autoriteiten weigeren van het maken van een uitzondering […]