HvJ: NL prejudiciële verwijzing – Tariefindeling driewielig voertuig “Spyder”

Posted on Posted in Douane en tariefindeling

HvJ – ARREST – 16 februari 2017- zaak C‑145/16 – Aramex Nederland BV – Nederland – Gerechtshof Amsterdam – ECLI:EU:C:2017:130 – arrest   Tariefindeling driewielig voertuig “Spyder” Verordening (EEG) nr. 2658/87. Verordening (EU) nr. 301/2012.  Nadat Aramex een aangifte voor het vrije verkeer heeft gedaan ten behoeve van een voertuig genaamd RD Spyder heeft de Nederlandse belastingdienst deze […]

HvJ: Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders

Posted on Posted in Digitale diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 21 december 2016 – Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 – Tele2 Sverige en Watson e.a. – Zweden – Grote Kamer – ECLI:EU:C:2016:970 – persbericht – arrest Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders Richtlijn 2002/58/EG. Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 Handvest EU. […]

HvJ: Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht

Posted on Posted in Privacybescherming en persoonsgegevens, Verzekeringen

  HvJ – CONCLUSIE A-G BOBEK – 26 januari 2017 – Zaak C-13/16 – Rīgas satiksme – ECLI:EU:C:2017:43 – Letland – conclusie  Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht Richtlijn 95/46/EG. Een taxichauffeur zette zijn taxi stil […]

EHRM: Levenslang – EHRM over Britse regeling ná Vinter en ontwikkelingen Nederland

Posted on Posted in Levenslang, Strafoplegging, Strafrecht

EHRM – ARREST – 17 januari 2017 – Hutchinson t. het VK – Grote Kamer – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208               Levenslang / toetsende autoriteit / verdragsconforme interpretatie De zaak betreft de vraag of de wijze waarop in het VK met de levenslange gevangenisstraf wordt omgesprongen, na eerdere veroordeling (de zaak […]

HvJ: Berekening van schadevergoeding voor inbreuk IE-rechten; tweemaal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty’s

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJ – ARREST – 25 januari 2017 – Zaak C-367/15 – Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa – Polen – ECLI:EU:C:2017:36 – arrest  Berekening van schadevergoeding voor inbreuk IE-rechten; tweemaal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty’s Richtlijn 2004/48/EG. SFP is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten die hiertoe gemachtigd is in Polen. Zij is bevoegd […]

EHRM: Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school

Posted on Posted in Godsdienstvrijheid

EHRM – ARREST – 10 januari 2017 – Osmanoglu en Kocabas t. Zwitzerland – persbericht – arrest (niveau 2) – ECLI:CE:ECHR:2017:0110JUD002908612 Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school Artikel 9 EVRM. Onderhavige zaak betrof het door de Zwitserse autoriteiten weigeren van het maken van een uitzondering […]

HvJ – conclusie AG na NL verwijzing in zaak Stichting Brein over mediaspelers, hyperlinks en “mededeling aan het publiek”

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

  HvJ – CONCLUSIE A-G CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA – 8 december 2016 – Stichting Brein – Zaak C‑527/15 – ECLI:NL:RBMNE:2015:7192 (verwijzing Rb Midden-Nederland) – ECLI:EU:C:2016:938 (conclusie) Mediaspeler met hyperlinks naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden direct toegankelijk zijn gemaakt, is een ‚mededeling aan het publiek   Richtlijn 2001/29/EG. De zaak gaat over […]

Opinie FRA over gevolgen voor kinderen van voorgestelde wijziging Dublin-verordening

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

FRA Opinion on the impact on children of the proposal for a revised Dublin Regulation (FRA) The opinion covers the following: Excluding certain categories of applicants from the Dublin Regulation and its impact on the rights of the child and the right to respect for family life; The impact of sanctions for unauthorised secondary movements; […]

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer

Posted on Posted in Inzagerecht, Openbaarheid van bestuur, Privacybescherming en persoonsgegevens, Vrijheid van meningsuiting

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer – 8 november 2016 – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011  BLOGS The European Court of Human Rights and Access to Information: Clarifying the Status, with Room for Improvement – Nani Jansen Reventlow and Jonathan McCully (Inforrm’s) MHB v Hungary Judgment on Access […]

EHRM – ARREST – Les Authentiks en Supras Auteuil 91 t. Frankrijk

Posted on Posted in Vrijheid van vereniging

EHRM – ARREST – Les Authentiks en Supras Auteuil 91 t. Frankrijk – 27 oktober 2016 – persbericht – arrest (niveau 2) ECLI:CE:ECHR:2016:1027JUD000469611 La Cour européenne et les supporters de football (libertés chéries) Ontbinden van twee supportersvereniging van voetbalclub Paris-Saint-Germain naar aanleiding van rellen Artikelen 6 en 11 EVRM. De zaak betreft het ontbinden van twee […]