VACATURE – DG Onderzoek en Innovatie – bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming”

Posted on Posted in Uncategorized, Vacatures

De bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming” heeft tot taak binnen de agenda van de Europese Commissie voor „Betere regelgeving” advies te geven over de permanente optimalisering van de strategie van de Commissie en het DG voor het verzamelen en benutten van gedegen empirische gegevens ten behoeve van de beleidsvorming van de Commissie op alle beleidsterreinen. Deze […]

EHRM Barbulescu t. Roemenië: over privégebruik chatprogramma door werknemer

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Privacybescherming en persoonsgegevens

EHRM – arrest 12 januari 2016 – Barbulescu t. Roemenië  – persbericht arrest 12.1.2016 – arrest (niveau 2) Verwijzing naar grote kamer (persbericht verwijzing) Privégebruik van een chatprogramma door werknemer en het ontslag als gevolg daarvan   Artikel 8 EVRM. De zaak betreft het privégebruik van een chatprogramma tijdens werktijd. Klager had als werknemer van […]

HvJ Zaak C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJEU – CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 16 juni 2016 – Zaak C-174/15 – Vereniging Openbare Bibliotheken – persbericht – ECLI:NL:RBDHA:2015:5195 (verwijzingsuitspraak Rb Den Haag) Rechtbank Den Haag – ECLI:EU:C:2016:459 – conclusie Het uitlenen van een e-book is vergelijkbaar met het uitlenen van een traditioneel boek Richtlijn 2001/29/EG. Richtlijn 2006/115/EG. VOB is de vereniging die de […]

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

Deze praktische handleiding wil beroepsbeoefenaars bijstaan door hun een overzicht te bieden van de huidige relevante wettelijke bepalingen (inclusief jurisprudentie) over zaken van internationaal privaatrecht en terbeschikkingstelling op het gebied van arbeidsovereenkomsten. EU Bookshop (NL pdf gratis te downloaden)

NL Prejudiciële vragen (RvS) over Habitatrichtlijn

Posted on Posted in Milieu en natuur, NL prejudiciële verwijzingen, Uncategorized

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – 18 mei 2016 – persbericht – ECLI:NL:RVS:2016:1351 – uitspraak   RICHTLIJN 92/43/EEG. De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij heeft dit gedaan op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die […]

HvJEU: Conclusie in NL zaak (CBB) over verzoek bijenstichting om openbaarmaking documenten toelating gewasbeschermingsmiddelen

Posted on Posted in Milieu en natuur, Openbaarheid van bestuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-442/14 – Bayer CropScience en Stichting De Bijenstichting – CBB – conclusie Richtlijn 2003/4/EG – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Richtlijn 98/8/EG. De bijenstichting verzoekt om openbaarmaking van documenten in verband met de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en een biocide (die alle de werkzame stof […]

HvJ EU AG: vernietiging arrest T-545/11 (Greenpeace)

Posted on Posted in Milieu en natuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-673/13 P – Commissie / Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe – conclusie   Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Verordening (EG) nr. 1367/2006. A-G: Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 oktober 2013 in de zaak Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe/Commissie (T‑545/11, […]

HvJEU: Conclusie in zaak over links naar Playboy foto’s Britt Dekker op website Geen Stijl.nl

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

CONCLUSIE A-G WATHELET – 7 april 2016 – Zaak C-160/15 – GS Media – Hoge Raad – persbericht – conclusie RICHTLIJN 2001/29/EG. Sanoma is uitgever van het maandblad Playboy. Britt Dekker treedt geregeld op in Nederlandse televisieprogramma’s. De fotograaf Hermès heeft in 2011 in opdracht van Sanoma een exclusieve fotoreportage gemaakt van Dekker. GS Media […]