HvJ – conclusie AG na NL verwijzing in zaak Stichting Brein over mediaspelers, hyperlinks en “mededeling aan het publiek”

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

  HvJ – CONCLUSIE A-G CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA – 8 december 2016 – Stichting Brein – Zaak C‑527/15 – ECLI:NL:RBMNE:2015:7192 (verwijzing Rb Midden-Nederland) – ECLI:EU:C:2016:938 (conclusie) Mediaspeler met hyperlinks naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden direct toegankelijk zijn gemaakt, is een ‚mededeling aan het publiek   Richtlijn 2001/29/EG. De zaak gaat over […]

Opinie FRA over gevolgen voor kinderen van voorgestelde wijziging Dublin-verordening

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

FRA Opinion on the impact on children of the proposal for a revised Dublin Regulation (FRA) The opinion covers the following: Excluding certain categories of applicants from the Dublin Regulation and its impact on the rights of the child and the right to respect for family life; The impact of sanctions for unauthorised secondary movements; […]

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer

Posted on Posted in Inzagerecht, Openbaarheid van bestuur, Privacybescherming en persoonsgegevens, Vrijheid van meningsuiting

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer – 8 november 2016 – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011  BLOGS The European Court of Human Rights and Access to Information: Clarifying the Status, with Room for Improvement – Nani Jansen Reventlow and Jonathan McCully (Inforrm’s) MHB v Hungary Judgment on Access […]

EHRM – ARREST – Les Authentiks en Supras Auteuil 91 t. Frankrijk

Posted on Posted in Vrijheid van vereniging

EHRM – ARREST – Les Authentiks en Supras Auteuil 91 t. Frankrijk – 27 oktober 2016 – persbericht – arrest (niveau 2) ECLI:CE:ECHR:2016:1027JUD000469611 La Cour européenne et les supporters de football (libertés chéries) Ontbinden van twee supportersvereniging van voetbalclub Paris-Saint-Germain naar aanleiding van rellen Artikelen 6 en 11 EVRM. De zaak betreft het ontbinden van twee […]

HvJ – Zaak C-428/15 Child and family agency t. J.D.

Posted on Posted in Familie, Jeugdrecht, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

HvJ – ARREST – 27 oktober 2016 – Zaak C-428/15 – D. – Ierland – ECLI:EU:C:2016:819 – arrest Disciplining forum shopping not a relevant consideration under Brussels IIa. CJEU in Child & Family Agency v J.D., 4.11.2016 (GAVL) Uithuisplaatsing van een kind Verordening (EG) nr. 2201/2003. D. is onderdaan van het VK. Haar eerste kind is in […]

Arresten HvJ na verwijzing Rb Amsterdam over EAB en begrip rechterlijke autoriteit en rechterlijke beslissing

Posted on Posted in Overlevering en uitlevering

HvJ – ARREST – 10 november 2016 –  zaak C‑452/16 PPU – Poltorak – Nederland – ECLI:NL:RBAMS:2016:5206 (verwijzing Rb Amsterdam) EAB door politiedienst is geen “rechterlijke beslissing” Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚rechterlijke beslissing’ – Artikel 6, lid 1 – […]

VACATURE – DG Onderzoek en Innovatie – bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming”

Posted on Posted in Uncategorized, Vacatures

De bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming” heeft tot taak binnen de agenda van de Europese Commissie voor „Betere regelgeving” advies te geven over de permanente optimalisering van de strategie van de Commissie en het DG voor het verzamelen en benutten van gedegen empirische gegevens ten behoeve van de beleidsvorming van de Commissie op alle beleidsterreinen. Deze […]

EHRM Barbulescu t. Roemenië: over privégebruik chatprogramma door werknemer

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Privacybescherming en persoonsgegevens

EHRM – arrest 12 januari 2016 – Barbulescu t. Roemenië  – persbericht arrest 12.1.2016 – arrest (niveau 2) Verwijzing naar grote kamer (persbericht verwijzing) Privégebruik van een chatprogramma door werknemer en het ontslag als gevolg daarvan   Artikel 8 EVRM. De zaak betreft het privégebruik van een chatprogramma tijdens werktijd. Klager had als werknemer van […]

HvJ Zaak C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJEU – CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 16 juni 2016 – Zaak C-174/15 – Vereniging Openbare Bibliotheken – persbericht – ECLI:NL:RBDHA:2015:5195 (verwijzingsuitspraak Rb Den Haag) Rechtbank Den Haag – ECLI:EU:C:2016:459 – conclusie Het uitlenen van een e-book is vergelijkbaar met het uitlenen van een traditioneel boek Richtlijn 2001/29/EG. Richtlijn 2006/115/EG. VOB is de vereniging die de […]