Arrest HvJ in NL zaak (CBb) over publicatie gegevens telefoonabonnee in andere lidstaat

Posted on Posted in Diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 15 maart 2017 – Zaak C-536/15 – Tele2 (Netherlands) e.a. – Nederland – CBb ECLI:2015:210 – CBb ECLI:2015:271 – persbericht – ECLI:EU:C:2017:214 – arrest   De toestemming van een telefoonabonnee voor publicatie van zijn gegevens dekt tevens het gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. Richtlijn 2002/22/EG. Richtlijn 2002/58/EG. Het […]