Conclusie AG HvJ in NL zaak (HR) over tariefindeling alcoholhoudende drank

Posted on Posted in Fiscaal

HVJEU – Conclusie – 19 januari 2016 – Gevoegde zaken C-532/14 Toorank Productions – C-533/14 Toorank Productions Gecombineerde nomenclatuur – Tariefpost 2206 en postonderverdeling 2208 70 – Gegiste dranken en andere De geschillen zijn ontstaan met betrekking tot de tariefindeling van verschillende dranken: a) de drank met de handelsnaam „Ferm Fruit”, en b) andere dranken die worden bereid door […]

IE symposium Zeist, AIPPI 16 maart 2016

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

Dit symposium wordt georganiseerd  door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPPI Nederland in samenwerking met de Orde van Octrooigemachtigden, de Licensing Executives Society (LES Benelux); de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de Vereniging voor Auteursrecht (VvA). Programma 09.30 uur Ontvangst en registratie 10.00 uur Opening door de voorzitter, Koen Bijvank, V.O. 10.05 […]

Prejudiciële vragen Rb Den Haag over bewaring vreemdeling, Opvangrichtlijn en artikel 6 Handvest grondrechten EU

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

Rechtbank Den Haag – 13 januari 2016  -ECLI:NL:RBDHA:2016:265 – verwijzing –  Zaak C-18/16 (PPU) K  RICHTLIJN 2013/33/EU.  RICHTLIJN 2013/32/EU. HANDVEST GRONDRECHTEN EU. Rechtmatigheid bewaring ex artikel 59b, eerste lid aanhef en onder a en b, Vw gezien geldigheid artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, Opvangrichtlijn. Eiser is op 30 november 2015 op […]

Prejudiciële vragen Raad van State over de dienstenrichtlijn

Posted on Posted in Diensten

  PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Raad van State – 13 januari 2016 – ECLI:NL:RVS:2016:75 – persbericht – uitspraak   RICHTLIJN 2006/123/EG. De gemeenteraad van Appingedam heeft het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Woonplein aan de rand van Appingedam. Het Woonplein is een winkelgebied voor omvangrijke detailhandel, zoals meubelen, keukens […]

NOOT bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost inzake minimumloon en aanbesteding

Posted on Posted in Aanbesteding en overheidsopdrachten, Arbeid en sociale zekerheid

NOOT – bij arrest HVJEU 17 november 2015 in zaak C-115/14 Regiopost dr. M. Kullmann, Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled?, in: Tijdschrift recht en arbeid 2016, nr. 2, TRA 2016/19 RegioPost GmbH & Co. KG (RegioPost), een in Duitsland gevestigde onderneming, had zich ingeschreven voor een openbare aanbesteding op […]

Prejudiciële vragen Oostenrijk over het gebruik van tv’s voor bepaalde uitzendingen in hotelkamers en richtlijn 2006/115/EG

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Oostenrijk – 12 januari 2016 – Zaak C-641/15 – Verwertungsgesellschaft Rundfunk – verwijzing RICHTLIJN 2006/115/EG. Verzoekster is een auteursrechtenorganisatie. Verweerster is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht. Zij exploiteert hotel Edelweiss. In de kamers van het hotel zijn televisietoestellen geplaatst. Zij vraagt voor het gebruik van de kamer (met „hotelkamertelevisie”) […]