Arresten HvJ over dragen hoofddoek op het werk

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Godsdienstvrijheid

HvJ – ARREST – 14 maart 2017 – zaak C-157/15 – Achbita – België –ECLI:EU:C:2017:203 – persbericht – arrest Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie Richtlijn 2000/78/EG. Achbita, een moslima, werkte als receptioniste in dienst van de onderneming G4S. […]