EHRM: Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school

Posted on Posted in Godsdienstvrijheid

EHRM – ARREST – 10 januari 2017 – Osmanoglu en Kocabas t. Zwitzerland – persbericht – arrest (niveau 2) – ECLI:CE:ECHR:2017:0110JUD002908612 Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school Artikel 9 EVRM. Onderhavige zaak betrof het door de Zwitserse autoriteiten weigeren van het maken van een uitzondering […]