EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer

Posted on Posted in Inzagerecht, Openbaarheid van bestuur, Privacybescherming en persoonsgegevens, Vrijheid van meningsuiting

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer – 8 november 2016 – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011  BLOGS The European Court of Human Rights and Access to Information: Clarifying the Status, with Room for Improvement – Nani Jansen Reventlow and Jonathan McCully (Inforrm’s) MHB v Hungary Judgment on Access […]

HvJEU: Conclusie in NL zaak (CBB) over verzoek bijenstichting om openbaarmaking documenten toelating gewasbeschermingsmiddelen

Posted on Posted in Milieu en natuur, Openbaarheid van bestuur

CONCLUSIE A-G KOKOTT – 7 april 2016 – Zaak C-442/14 – Bayer CropScience en Stichting De Bijenstichting – CBB – conclusie Richtlijn 2003/4/EG – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Richtlijn 98/8/EG. De bijenstichting verzoekt om openbaarmaking van documenten in verband met de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en een biocide (die alle de werkzame stof […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test