HvJ: Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht

Posted on Posted in Privacybescherming en persoonsgegevens, Verzekeringen

  HvJ – CONCLUSIE A-G BOBEK – 26 januari 2017 – Zaak C-13/16 – Rīgas satiksme – ECLI:EU:C:2017:43 – Letland – conclusie  Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht Richtlijn 95/46/EG. Een taxichauffeur zette zijn taxi stil […]

Prejudiciële vragen Slowakije over uitleg richtlijn 86/653 in verband met terugvordering betaalde provisie voor aandragen klanten die verzekeringspremie niet betalen

Posted on Posted in Verzekeringen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Slowakije – 1 maart 2016 – Zaak C-48/16 ERGO – Poist’ovňa – verwijzing RICHTLIJN 86/653/EEG. RICHTLIJN 2002/92/EG. Verzoekster is een verzekeringsmaatschappij, verweerster een verzekeringstussenpersoon. Zij zijn een ‘bemiddelingsovereenkomst met een verbonden financieel agent’ overeengekomen. Verweerster bezorgt verzoekster verschillende klanten en krijgt daarvoor provisie vooruitbetaald. Maar een aantal klanten betaalt na korte tijd […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test