Arrest HvJ in NL zaak (CBb) over publicatie gegevens telefoonabonnee in andere lidstaat

Posted on Posted in Diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 15 maart 2017 – Zaak C-536/15 – Tele2 (Netherlands) e.a. – Nederland – CBb ECLI:2015:210 – CBb ECLI:2015:271 – persbericht – ECLI:EU:C:2017:214 – arrest   De toestemming van een telefoonabonnee voor publicatie van zijn gegevens dekt tevens het gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. Richtlijn 2002/22/EG. Richtlijn 2002/58/EG. Het […]

HvJ: Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders

Posted on Posted in Digitale diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 21 december 2016 – Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 – Tele2 Sverige en Watson e.a. – Zweden – Grote Kamer – ECLI:EU:C:2016:970 – persbericht – arrest Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders Richtlijn 2002/58/EG. Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 Handvest EU. […]

HvJ: Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht

Posted on Posted in Privacybescherming en persoonsgegevens, Verzekeringen

  HvJ – CONCLUSIE A-G BOBEK – 26 januari 2017 – Zaak C-13/16 – Rīgas satiksme – ECLI:EU:C:2017:43 – Letland – conclusie  Geen plicht voor verantwoordelijke om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde ten behoeve van een civielrechtelijke procedure, het mag wel mist toegestaan volgens nationaal recht Richtlijn 95/46/EG. Een taxichauffeur zette zijn taxi stil […]

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer

Posted on Posted in Inzagerecht, Openbaarheid van bestuur, Privacybescherming en persoonsgegevens, Vrijheid van meningsuiting

EHRM – ARREST – Magyar Helsinki Bizottsag t. Hongarije – Grote Kamer – 8 november 2016 – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011  BLOGS The European Court of Human Rights and Access to Information: Clarifying the Status, with Room for Improvement – Nani Jansen Reventlow and Jonathan McCully (Inforrm’s) MHB v Hungary Judgment on Access […]

EHRM Barbulescu t. Roemenië: over privégebruik chatprogramma door werknemer

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Privacybescherming en persoonsgegevens

EHRM – arrest 12 januari 2016 – Barbulescu t. Roemenië  – persbericht arrest 12.1.2016 – arrest (niveau 2) Verwijzing naar grote kamer (persbericht verwijzing) Privégebruik van een chatprogramma door werknemer en het ontslag als gevolg daarvan   Artikel 8 EVRM. De zaak betreft het privégebruik van een chatprogramma tijdens werktijd. Klager had als werknemer van […]