Arresten HvJ na verwijzing Rb Amsterdam over EAB en begrip rechterlijke autoriteit en rechterlijke beslissing

Posted on Posted in Overlevering en uitlevering

HvJ – ARREST – 10 november 2016 –  zaak C‑452/16 PPU – Poltorak – Nederland – ECLI:NL:RBAMS:2016:5206 (verwijzing Rb Amsterdam) EAB door politiedienst is geen “rechterlijke beslissing” Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚rechterlijke beslissing’ – Artikel 6, lid 1 – […]