NL prejudiciële vragen (RvS) over schorsende werking in asielzaken

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap, NL prejudiciële verwijzingen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Raad van State – 29 maart 2017 – ECLI:NL:RVS:2017:858 – ECLI:NL:RVS:2017:869   Schorsende werking in asielzaken De eerste zaak gaat over de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om aan twee Russische vreemdelingen een asielvergunning te verlenen. De tweede zaak gaat over het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om […]

NL prejudiciële vragen (HR) over teruggaaf NL dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds

Posted on Posted in NL prejudiciële verwijzingen, Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 3 maart 2017 – ECLI:NL:HR:2017:346 en ECLI:NL:HR:2017:342   Vragen over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen Artikel 63 VWEU. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203 stelt de Hoge Raad prejudiciële […]

NL Prejudiciële vragen (RvS) over Habitatrichtlijn

Posted on Posted in Milieu en natuur, NL prejudiciële verwijzingen, Uncategorized

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – 18 mei 2016 – persbericht – ECLI:NL:RVS:2016:1351 – uitspraak   RICHTLIJN 92/43/EEG. De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij heeft dit gedaan op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test