Prejudiciële vragen PL over vrijstelling btw van door zelfstandige personen verrichte diensten

Posted on Posted in Btw, Mededinging

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Polen – 7 januari 2016 – Zaak C-605/15 – Aviva – verwijzing RICHTLIJN 2006/112/EG. Vrijstelling van de btw van door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verrichte diensten die direct nodig zijn voor de uitoefening van werkzaamheden in het verzekeringswezen door leden van die groepering. Is een nationale bepaling over de […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test