EHRM: Levenslang – EHRM over Britse regeling ná Vinter en ontwikkelingen Nederland

Posted on Posted in Levenslang, Strafoplegging, Strafrecht

EHRM – ARREST – 17 januari 2017 – Hutchinson t. het VK – Grote Kamer – persbericht – arrest (niveau 1) – ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208               Levenslang / toetsende autoriteit / verdragsconforme interpretatie De zaak betreft de vraag of de wijze waarop in het VK met de levenslange gevangenisstraf wordt omgesprongen, na eerdere veroordeling (de zaak […]