HvJ – Zaak C-428/15 Child and family agency t. J.D.

Posted on Posted in Familie, Jeugdrecht, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

HvJ – ARREST – 27 oktober 2016 – Zaak C-428/15 – D. – Ierland – ECLI:EU:C:2016:819 – arrest Disciplining forum shopping not a relevant consideration under Brussels IIa. CJEU in Child & Family Agency v J.D., 4.11.2016 (GAVL) Uithuisplaatsing van een kind Verordening (EG) nr. 2201/2003. D. is onderdaan van het VK. Haar eerste kind is in […]

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

Deze praktische handleiding wil beroepsbeoefenaars bijstaan door hun een overzicht te bieden van de huidige relevante wettelijke bepalingen (inclusief jurisprudentie) over zaken van internationaal privaatrecht en terbeschikkingstelling op het gebied van arbeidsovereenkomsten. EU Bookshop (NL pdf gratis te downloaden)

Voor vordering over productaansprakelijkheid en over onrechtmatige daad mag eiser kiezen of rechter erfolgsort of rechter handlungsort bevoegd is

Posted on Posted in Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

NATIONALE RECHTSPRAAK – Hoge Raad – 26 februari 2016 – ECLI: NL:HR:2016:346 – uitspraak Westo heeft een tractor gekocht die geproduceerd is door Same Deutz, een in Duitsland gevestigde vennootschap. Westo heeft bij Reaal een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De tractor is gebruikt voor vervoer van materiaal van de Nederlandse vestiging naar de drie kilometer verderop in […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test