Prejudiciële vragen FR over bewijs verband tussen toediening vaccin en optreden van ziekte MS

Posted on Posted in Civiel - algemeen, Gezondheid en geneesmiddelen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Frankrijk – 5 januari 2016 – Zaak C-621/15 – W. – verwijzing RICHTLIJN 85/374/EEG. W. krijgt een vaccin tegen hepatitis B toegediend. Korte tijd later krijgt hij multiple sclerose en overlijdt aan de gevolgen van die ziekte. Volgens verzoekers heeft hij MS gekregen door toediening van het vaccin. In eerste instantie krijgen […]