NL prejudiciële vragen (HR) over teruggaaf NL dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds

Posted on Posted in NL prejudiciële verwijzingen, Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 3 maart 2017 – ECLI:NL:HR:2017:346 en ECLI:NL:HR:2017:342   Vragen over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen Artikel 63 VWEU. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203 stelt de Hoge Raad prejudiciële […]

Prejudiciële vragen België over aftrekbare dividenden van aandelen die minder dan een jaar zijn aangehouden

Posted on Posted in Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – België – 4 maart 2016 – Zaak C-39/16 – Argenta Spaarbank – verwijzing RICHTLIJN 90/435/EEG. Verzoekster, een kredietinstelling, heeft aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen over 1999 en 2000. In deze jaren heeft verzoekster dividenden ontvangen op aandelen in zowel Belgische als EU-vennootschappen die zij op moment dividenduitkering zowel langer dan één jaar als korter […]

Prejudiciële vragen VK: welke rechten hebben vrijgestelde aandeelhouders die geen recht hadden op een belastingkrediet voor dividend uit buitenlands inkomen?

Posted on Posted in Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – VK – 5 januari 2016 – Zaak C-628/15 – The Trustees of the BT Pension Scheme – verwijzing ARTIKELEN 49 en 63 VWEU. Het Britse pensioenfonds bezat zowel aandelenparticipaties in ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk waren gevestigd als in ondernemingen die in andere lidstaten of buiten de EU waren gevestigd. Dit […]

EC: Het Belgische belastingvoordeel voor multinationals is in strijd met staatsteunregels

Posted on Posted in Fiscaal, Staatssteun, Vennootschappen

The European Commission has concluded today that the Belgian “excess profit” tax scheme is illegal under EU state aid rules. It gave tax reductions of around 700 million euros to at least 35, mainly European companies. Belgium now has to recover the unpaid tax from the companies concerned. Statement by Commissioner Margrethe Vestager (EC) State […]