Prejudiciële vragen VK: welke rechten hebben vrijgestelde aandeelhouders die geen recht hadden op een belastingkrediet voor dividend uit buitenlands inkomen?

Posted on Posted in Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – VK – 5 januari 2016 – Zaak C-628/15 – The Trustees of the BT Pension Scheme – verwijzing ARTIKELEN 49 en 63 VWEU. Het Britse pensioenfonds bezat zowel aandelenparticipaties in ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk waren gevestigd als in ondernemingen die in andere lidstaten of buiten de EU waren gevestigd. Dit […]

Prejudiciële vragen VK over btw-vrijstelling voor entreegelden zwembaden van een publiekrechtelijke instelling

Posted on Posted in Btw

PREJUDICIËLE VERWIJZING – VK – 7 januari 2016 – Zaak C-633/15 – London Borough of Ealing – verwijzing  RICHTLIJN 2006/112/EG. RICHTLIJN 89/465. Verzoeker is een publiekrechtelijke instelling, een organisatie zonder winstoogmerk, in Londen. Hij exploiteert een aantal vrijetijdscentra (sportzalen, zwembaden) waarvan tegen betaling gebruik kan worden gemaakt. Verzoeker is btw-plichtig over de entreegelden. In 2013 […]

Prejudiciële vragen PL over vrijstelling btw van door zelfstandige personen verrichte diensten

Posted on Posted in Btw, Mededinging

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Polen – 7 januari 2016 – Zaak C-605/15 – Aviva – verwijzing RICHTLIJN 2006/112/EG. Vrijstelling van de btw van door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verrichte diensten die direct nodig zijn voor de uitoefening van werkzaamheden in het verzekeringswezen door leden van die groepering. Is een nationale bepaling over de […]

EC: Het Belgische belastingvoordeel voor multinationals is in strijd met staatsteunregels

Posted on Posted in Fiscaal, Staatssteun, Vennootschappen

The European Commission has concluded today that the Belgian “excess profit” tax scheme is illegal under EU state aid rules. It gave tax reductions of around 700 million euros to at least 35, mainly European companies. Belgium now has to recover the unpaid tax from the companies concerned. Statement by Commissioner Margrethe Vestager (EC) State […]

AG: Btw kan verschuldigd zijn voor goederen die onder een opschortende regeling voor invoerrechten vallen

Posted on Posted in Btw, Douane

HVJEU – CONCLUSIE AG CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA – 12 januari 2016 – Gevoegde zaken C‑226/14 en C‑228/14 – Eurogate Distribution GmbH – conclusie VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. VERORDENING (EEG) nr. 2454/93. ZESDE RICHTLIJN 77/388/EEG. In de context van de niet-nakoming van de formele verplichtingen die gelden voor goederen die onder een opschortende regeling voor invoerrechten vallen, wenst de Duitse verwijzende […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test