Nieuw douanewetboek EU m.i.v. 1 mei 2016

Posted on Posted in Douane

REGELGEVING EU – Nieuw Douanewetboek van de Unie m.i.v. 1 mei 2016; intrekking CDW en TCDW Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, Pb 2015 L 269, 10.10.2013 Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli […]

NL prejudiciële verwijzing Hoge Raad over het uitleg CDW en kosten van vervoer

Posted on Posted in Douane

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 29 januari 2016 – NRE 2016 nr. 2 – ECER 8.3.2016 – Zaak C-59/16 – The Shirtmakers – verwijzing Vragen over uitleg CDW en begrip kosten van vervoer  VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. VERORDENING (EEG) nr. 1224/80. Belanghebbende drijft een groothandel in textielgoederen en importeert in dat kader textielgoederen […]

Prejudiciële verwijzing Letland over vaststelling douanewaarde en motivering

Posted on Posted in Douane

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Letland – 1 maart 2016 – Zaak C-46/16 – LC Customs Services – verwijzing Vragen over hoe de douanewaarden van goederen vastgesteld moet worden en wanneer sprake is van ontoereikende motivering VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. De zaak gaat over een aangifte voor extern douanevervoer van kinderfietsen en onderdelen vanuit China naar Rusland. […]

AG: Btw kan verschuldigd zijn voor goederen die onder een opschortende regeling voor invoerrechten vallen

Posted on Posted in Btw, Douane

HVJEU – CONCLUSIE AG CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA – 12 januari 2016 – Gevoegde zaken C‑226/14 en C‑228/14 – Eurogate Distribution GmbH – conclusie VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. VERORDENING (EEG) nr. 2454/93. ZESDE RICHTLIJN 77/388/EEG. In de context van de niet-nakoming van de formele verplichtingen die gelden voor goederen die onder een opschortende regeling voor invoerrechten vallen, wenst de Duitse verwijzende […]