HvJ: Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders

Posted on Posted in Digitale diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 21 december 2016 – Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 – Tele2 Sverige en Watson e.a. – Zweden – Grote Kamer – ECLI:EU:C:2016:970 – persbericht – arrest Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders Richtlijn 2002/58/EG. Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 Handvest EU. […]