Arrest HvJ in NL zaak (CBb) over publicatie gegevens telefoonabonnee in andere lidstaat

Posted on Posted in Diensten, Privacybescherming en persoonsgegevens

HvJ – ARREST – 15 maart 2017 – Zaak C-536/15 – Tele2 (Netherlands) e.a. – Nederland – CBb ECLI:2015:210 – CBb ECLI:2015:271 – persbericht – ECLI:EU:C:2017:214 – arrest   De toestemming van een telefoonabonnee voor publicatie van zijn gegevens dekt tevens het gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. Richtlijn 2002/22/EG. Richtlijn 2002/58/EG. Het […]

Prejudiciële vragen Raad van State over de dienstenrichtlijn

Posted on Posted in Diensten

  PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Raad van State – 13 januari 2016 – ECLI:NL:RVS:2016:75 – persbericht – uitspraak   RICHTLIJN 2006/123/EG. De gemeenteraad van Appingedam heeft het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Woonplein aan de rand van Appingedam. Het Woonplein is een winkelgebied voor omvangrijke detailhandel, zoals meubelen, keukens […]

Test

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Civiel - algemeen, Consumentenrecht, Cursus en opleiding, Detentie, recht op leven en politie (onderzoek), Diensten, Eigendomsrecht, Erfrecht, Europese hoven - algemeen, Fiscaal, Godsdienstvrijheid, Handel en antidumping, Informatievoorziening, Insolventie, Institutioneel, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken, Kansspelen, Landbouw en visserij, Luchtvaart, Mededinging, NL prejudiciële verwijzingen, Openbaarheid van bestuur, Procesrecht en recht op eerlijk proces, Terrorisme, Vacatures, Verkiezingen en kiesrecht, Verzekeringen, Vrij verkeer

Test