NL prejudiciële vragen (RvS) over schorsende werking in asielzaken

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap, NL prejudiciële verwijzingen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Raad van State – 29 maart 2017 – ECLI:NL:RVS:2017:858 – ECLI:NL:RVS:2017:869   Schorsende werking in asielzaken De eerste zaak gaat over de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om aan twee Russische vreemdelingen een asielvergunning te verlenen. De tweede zaak gaat over het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om […]

Opinie FRA over gevolgen voor kinderen van voorgestelde wijziging Dublin-verordening

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

FRA Opinion on the impact on children of the proposal for a revised Dublin Regulation (FRA) The opinion covers the following: Excluding certain categories of applicants from the Dublin Regulation and its impact on the rights of the child and the right to respect for family life; The impact of sanctions for unauthorised secondary movements; […]

Prejudiciële vragen (Zweden) over uitleg termijnen vo. 604/2013 en bewaring

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Zweden – 10 maart 2016 – Zaak C-60/16 – Khir Amayry – verwijzing   VERORDENING (EU) nr. 604/2013.Verzoeker heeft in Zweden om internationale bescherming verzocht. Bij onderzoek blijkt dat hij in Italië is ingereisd en daarna in Denemarken internationale bescherming heeft gevraagd. De Zweedse migratiedienst (verweerster) vraagt Italië op grond van Vo. 604/2013 […]

Prejudiciële vragen Rb Den Haag over bewaring vreemdeling, Opvangrichtlijn en artikel 6 Handvest grondrechten EU

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap

Rechtbank Den Haag – 13 januari 2016  -ECLI:NL:RBDHA:2016:265 – verwijzing –  Zaak C-18/16 (PPU) K  RICHTLIJN 2013/33/EU.  RICHTLIJN 2013/32/EU. HANDVEST GRONDRECHTEN EU. Rechtmatigheid bewaring ex artikel 59b, eerste lid aanhef en onder a en b, Vw gezien geldigheid artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, Opvangrichtlijn. Eiser is op 30 november 2015 op […]