NL prejudiciële vragen (RvS) over schorsende werking in asielzaken

Posted on Posted in Asiel, migratie en unieburgerschap, NL prejudiciële verwijzingen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Raad van State – 29 maart 2017 – ECLI:NL:RVS:2017:858ECLI:NL:RVS:2017:869

 

Schorsende werking in asielzaken

De eerste zaak gaat over de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om aan twee Russische vreemdelingen een asielvergunning te verlenen. De tweede zaak gaat over het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om de huur- en zorgtoeslag terug te vorderen die een Irakese vreemdeling in 2012 heeft ontvangen. Volgens de Belastingdienst/Toeslagen had de man in 2012 geen rechtmatig verblijf meer in Nederland en had hij daarom geen recht op huur- en zorgtoeslag.

  1. persbericht van de Raad van State
  2. Prejudiciële vragen over schorsende werking in asielzaken (advocatenblad)