This page was exported from europees recht [ http://tullahoma.nl ]
Export date: Sun May 26 22:25:08 2019 / +0000 GMT

Arrest HvJ in NL zaak (CBb) over publicatie gegevens telefoonabonnee in andere lidstaatHvJ – ARREST – 15 maart 2017 – Zaak C-536/15 – Tele2 (Netherlands) e.a. – Nederland – CBb ECLI:2015:210CBb ECLI:2015:271persbericht – ECLI:EU:C:2017:214 – arrest

 

De toestemming van een telefoonabonnee voor publicatie van zijn gegevens dekt tevens het gebruik van die gegevens in een andere lidstaat.

Richtlijn 2002/22/EG. Richtlijn 2002/58/EG. Het Belgische bedrijf EDA (European Directory Assistance NV) biedt abonnee-informatiediensten aan en een elektronische telefoongids. Die diensten zijn uitsluitend toegankelijk vanuit Belgisch grondgebied. EDA heeft Tele 2, Ziggo en Vodafone, Nederlandse aanbieders van telefoonnummers, gevraagd om hun abonneegegevens. Dat is geweigerd. Vraag is of een en ander strookt met de universeledienstenrichtlijn. Moeten gegevens worden verstrekt aan in andere lidstaten gevestigde bedrijven, en zo ja, moeten abonnees daar dan van op de hoogte worden gebracht?

 

Hof: Door het in grote mate geharmoniseerde regelgevingskader kan de naleving van de voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van abonnees in de gehele Unie op dezelfde wijze worden gewaarborgd. Artikel 25, lid 2, van richtlijn 2002/22/EG moet aldus worden uitgelegd dat onder het begrip „verzoeken” in dat artikel ook wordt begrepen het verzoek van een onderneming die is gevestigd in een andere lidstaat dan die waarin de ondernemingen zijn gevestigd die telefoonnummers aan abonnees toekennen, en die verzoekt om de relevante informatie waarover deze ondernemingen beschikken, ten behoeve van het verstrekken van openbare telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen in deze lidstaat en/of in andere lidstaten.

Artikel 25, lid 2, van richtlijn 2002/22 moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een onderneming die telefoonnummers aan abonnees toekent en krachtens de nationale regeling verplicht is toestemming te vragen van deze abonnees voor het gebruik van de hen betreffende gegevens ten behoeve van het verstrekken van telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, dit verzoek zodanig formuleert dat die abonnees in hun toestemming voor dat gebruik differentiëren naargelang van de lidstaat waarin de ondernemingen die de in deze bepaling bedoelde informatie zouden kunnen vragen, deze diensten aanbieden.

 

  1. Toestemming abonnee voor opneming in een telefoongids geldt ook voor gidsen in andere lidstaten (ECER)
  2. Belbedrijven moeten abonneegegevens afstaan (Europa nu)

 

 


Post date: 2017-04-05 08:13:51
Post date GMT: 2017-04-05 08:13:51
Post modified date: 2017-04-05 08:13:51
Post modified date GMT: 2017-04-05 08:13:51

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com