europees recht
http://tullahoma.nl/2017/02/20/hvj-lidstaten-mogen-geen-algemene-plicht-tot-bewaren-persoonsgegevens-opleggen-aan-telecom-aanbieders/
Export date: Sun May 26 22:27:44 2019 / +0000 GMT

HvJ: Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders


HvJ – ARREST – 21 december 2016 – Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 – Tele2 Sverige en Watson e.a. – Zweden – Grote Kamer – ECLI:EU:C:2016:970 – persberichtarrest

Lidstaten mogen geen algemene plicht tot bewaren persoonsgegevens opleggen aan telecom-aanbieders

Richtlijn 2002/58/EG. Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 Handvest EU. De vragen in deze zaken betreffen kort gezegd de verenigbaarheid van nationale regelingen waarin een algemene verplichting tot bewaring van gegevens is opgenomen, met richtlijn 2002/58/EG en met het Handvest van de grondrechten. Met het oog op de beantwoording van die vragen dient het Hof te verduidelijken welke uitlegging er in een nationale context moet worden gegeven aan het arrest Digital Rights Ireland e.a. waarin de Grote kamer van het Hof richtlijn 2006/24/EG ongeldig heeft verklaard.

Hof: De lidstaten kunnen de aanbieders van elektronische communicatiediensten geen algemene verplichting tot bewaring van gegevens opleggen. Het Unierecht verzet zich tegen een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de verkeersgegevens en de locatiegegevens, maar het staat de lidstaten vrij om, uitsluitend ter bestrijding van criminaliteit, preventief te voorzien in gerichte bewaring van deze gegevens, op voorwaarde dat die bewaring, wat de categorieën van te bewaren gegevens en de betrokken communicatiemiddelen, personen en duur van de bewaring betreft, tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt. De toegang van de nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens moet aan voorwaarden worden onderworpen, waaronder met name voorafgaand toezicht door een onafhankelijke autoriteit en bewaring van de gegevens op het grondgebied van de Unie.

 1. A Christmas Present for Privacy Activists: Tele2 Sverige / Davis & Watson (Panopticon 1)

 2. Algemene bewaring gegevens gebruikers electronische communicatiemiddelen in strijd met e-privacyrichtlijn (Boek9 2)

 3. Data retention and national law: the ECJ ruling in Joined Cases C-203/15 and C-698/15 Tele2 and Watson (Grand Chamber) (EU law analysis 3)

 4. Bis repetita…Les États membres ne peuvent pas imposer une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques (Réflexions à propos de l'arrêt de la CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB (C‑203/15) et Secretary of State for the Home Department (C‑698/15)(ELSJ 4)

 5. EU-Hof: volledige bewaarplicht mag niet (Europa.nu 5)

 6. Case Law, CJEU, Tele Sverige/Watson: Who sees you when you're sleeping? Who knows when you're awake? – Angela Patrick (inforrm's 6)

 7. Data retention and national law: the ECJ ruling in Joined Cases C-203/15 and C-698/15 Tele2 and Watson (Grand Chamber) (Inforrm's 7)

 8. Richtlijn verzet zich tegen nationale regeling die voorziet in algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens, locatiegegevens van alle elektronische communicatiemiddelen (IT&recht 8)

 9. La Cour de Justice et la "conservation généralisée des données" (Libertés chéries 9)

 10. The Huge New European Court Data Spying Judgment In Plain English (rights info 10)

 11. Aanpassing bewaarplicht nu al onderuitgehaald (sconline 11)

 12. Who sees you when you're sleeping? Who knows when you're awake? (UK human rights 12)

 13. Case Comment: C-203/15 Tele2 Sverige AB v Post-och telestyrelsen and C-698/15 SSHD v Tom Watson & Others (EUtopia 13)

 14. A Threat to Human Rights? The new e-Privacy Regulation and some thoughts on Tele2 and Watson (EU law analyis 14)

 15. Tele2 Sverige AB and Watson et al: Continuity and Radical Change (European law blog 15)


 
Links:
 1. https://panopticonblog.com/2016/12/22/3475/
 2. https://www.boek9.nl/items/iept20161221-hvjeu-tele 2-sverige?utm_content=buffer6db8e&utm_medium=s ocial&utm_source=twitter.com&utm_campaign= buffer#.WGy8v_NaCuM.buffer
 3. http://eulawanalysis.blogspot.nl/2016/12/data-rete ntion-and-national-law-ecj.html
 4. http://www.gdr-elsj.eu/2016/12/22/droits-fondament aux/bis-repetita-etats-membres-ne-peuvent-imposer- obligation-generale-de-conservation-de-donnees-aux -fournisseurs-de-services-de-communications-electr oniques-reflexions-a-propos-de-l/
 5. http://www.europa-nu.nl/id/vka7ies78fsm/nieuws/eu_ hof_volledige_bewaarplicht_mag_niet?ctx=vh6ukzb3nn t0
 6. https://inforrm.wordpress.com/2016/12/21/case-law- cjeu-tele-sverigewatson-who-sees-you-when-youre-sl eeping-who-knows-when-youre-awake-angela-patrick/
 7. https://inforrm.wordpress.com/2016/12/27/data-rete ntion-and-national-law-the-ecj-ruling-in-joined-ca ses-c-20315-and-c-69815-tele2-and-watson-grand-cha mber/
 8. http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-richtlijn -verzet-zich-tegen-nationale-regeling-die-voorziet -in-algemene-en-ongedifferentieerd
 9. http://libertescheries.blogspot.nl/2016/12/la-cour -de-justice-et-la-conservation.html
 10. http://rightsinfo.org/huge-new-data-privacy-judgme nt-plain-english/
 11. http://www.sconline.nl/nieuws/aanpassing-bewaarpli cht-nu-al-onderuitgehaald
 12. https://ukhumanrightsblog.com/2016/12/21/who-sees- you-when-youre-sleeping-who-knows-when-youre-awake /
 13. https://eutopialaw.com/2017/01/13/case-comment-cas es-c-20315-tele2-sverige-ab-v-post-och-telestyrels en-and-c-69815-secretary-of-state-for-the-home-dep artment-v-tom-watson-and-others/
 14. http://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/01/a-threat- to-human-rights-new-e-privacy.html
 15. http://europeanlawblog.eu/2017/01/12/tele2-sverige -ab-and-watson-et-al-continuity-and-radical-change /
Post date: 2017-02-20 10:09:20
Post date GMT: 2017-02-20 10:09:20

Post modified date: 2017-02-20 10:09:20
Post modified date GMT: 2017-02-20 10:09:20

Export date: Sun May 26 22:27:44 2019 / +0000 GMT
This page was exported from europees recht [ http://tullahoma.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com