This page was exported from europees recht [ http://tullahoma.nl ]
Export date: Sun May 26 21:36:02 2019 / +0000 GMT

HvJ: Berekening van schadevergoeding voor inbreuk IE-rechten; tweemaal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty’sHvJ – ARREST – 25 januari 2017 – Zaak C-367/15 – Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa – Polen – ECLI:EU:C:2017:36 – arrest

 Berekening van schadevergoeding voor inbreuk IE-rechten; tweemaal het bedrag van de normalerwijze verschuldigde royalty's

Richtlijn 2004/48/EG. SFP is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten die hiertoe gemachtigd is in Polen. Zij is bevoegd voor het beheer en de bescherming van de auteursrechten op audiovisuele werken. OTK zendt televisieprogramma's uit via het kabelnetwerk. Na de opzegging, op 30 december 1998, van een licentieovereenkomst waarin de regels voor de vergoeding tussen de partijen in het hoofdgeding waren vastgesteld, heeft OTK de auteursrechtelijk beschermde werken verder gebruikt en bij de Poolse auteursrechtencommissie een verzoek ingediend dat in wezen de vaststelling beoogde van de vergoeding die verschuldigd was voor het gebruik van de door SFP beheerde auteursrechten.

Hof: Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling volgens welke de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan verlangen, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken.

 

 


Post date: 2017-02-20 09:28:57
Post date GMT: 2017-02-20 09:28:57
Post modified date: 2017-02-20 09:28:57
Post modified date GMT: 2017-02-20 09:28:57

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com