This page was exported from europees recht [ http://tullahoma.nl ]
Export date: Mon Jun 17 7:19:32 2019 / +0000 GMT

EHRM: Levenslang - EHRM over Britse regeling ná Vinter en ontwikkelingen NederlandEHRM – ARREST – 17 januari 2017 – Hutchinson t. het VK – Grote Kamer – persberichtarrest (niveau 1) - ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208

 

            Levenslang / toetsende autoriteit / verdragsconforme interpretatie

De zaak betreft de vraag of de wijze waarop in het VK met de levenslange gevangenisstraf wordt omgesprongen, na eerdere veroordeling (de zaak Vinter) inmiddels Straatsburg-proof is. De Grote Kamer oordeelt dat dit het geval is. De reguliere Kamer kwam eerder tot dezelfde conclusie.

In deze zaak was klager door de zittingsrechter veroordeeld tot levenslang, waarbij de minister had bepaald dat deze straf inderdaad als “whole life term” moest worden uitgezeten. De minister beslist in het VK over invrijheidstelling. De uitoefening van die bevoegdheid wordt in het VK genormeerd door de “Lifer Manual”. In de nationale jurisprudentie was (na Vinter, waarin het VK door het EHRM was teruggefloten) inmiddels bepaald dat de Lifer Manual, die blijkens zijn bewoordingen slechts ruimte biedt voor vrijlating op “compassionate grounds” in overeenstemming met art. 3 (lees: voldoende ruim) moet worden uitgelegd. De Grote Kamer overweegt dat uit de nationale rechtspraak blijkt dat in die art. 3 EVRM-sleutel inmiddels óók significante veranderingen bij een gedetineerde en zijn vooruitgang op het gebied van rehabilitatie onder het Engelse recht moeten worden meegewogen bij de beoordeling of voortzetting van de detentie nog een penologisch doel dient. Voor wat betreft de vraag hoe die beoordeling nader wordt ingevuld, overweegt het hof dat vergaande precisie in een (nadere) regeling niet vereist is (r.o. 60). Nu de uitoefening van de bevoegdheid wordt ingevuld door art. 3, verwijst het hof bij wijze van handreiking naar diverse eerdere EHRM-uitspraken en naar de te verwachten rechtsontwikkeling op nationaal gebied. De gebondenheid aan het EHRM en de  motiveringsplicht voor de minister worden als waarborg beschouwd.

Met betrekking tot de vraag welke autoriteit de beoordeling zou moeten uitvoeren, overweegt de Grote Kamer bovendien dat:

“it is not its task to prescribe whether it should be judicial or executive, having regard to the margin of appreciation that must be accorded to Contracting States (Vinter and Others, cited above, § 120). It is therefore for each State to determine whether the review of sentence is conducted by the executive or the judiciary”.

  1. Levenslang: EHRM over Britse regeling ná Vinter en ontwikkelingen Nederland (Intro)
  2. Grand Chamber judgment in Hutchinson v. UK: Review of whole life sentences in the UK is compatible with the European Convention (europeancourts)
  3. Whole Life Sentence Prisoner Loses Case At European Court (rightsinfo)
  4. Judge Pinto de Albuquerque's dissent on the "seismic consequences for Europe" of Hutchinson 2 is well worth reading (twitter)
  5. Hutchinson v UK: The right to hope (revisited)…10.2.2015, over arrest EHRM van 3.2.2015 (ECHRblog)
  6. Whole Life Sentence Prisoner Loses Case At European Court (rightsinfo)
  7. United Kingdom: Whole life sentences are compatible with European human rights law (human rights Europe)
  8. Guest Post on Grand Chamber Judgment in Hutchinson (ECHRblog)
  9. Hutchinson/VK: geen schending 3 EVRM, maar ook geen wijziging van de Vinter-koers (forum levenslang)
  10. Taru Spronken, Recht op hoop: levenslang anno 2017, in: NJB 2017/261

 

 


Post date: 2017-02-20 09:34:11
Post date GMT: 2017-02-20 09:34:11
Post modified date: 2017-02-20 09:34:11
Post modified date GMT: 2017-02-20 09:34:11

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com