EHRM: Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school

Posted on Posted in Godsdienstvrijheid

EHRM – ARREST – 10 januari 2017 – Osmanoglu en Kocabas t. Zwitzerland – persberichtarrest (niveau 2) – ECLI:CE:ECHR:2017:0110JUD002908612

Geen schending artikel 9 EVRM door gemengde zwemlessen ook voor moslimkinderen verplicht te stellen op school

Artikel 9 EVRM. Onderhavige zaak betrof het door de Zwitserse autoriteiten weigeren van het maken van een uitzondering voor vrouwelijke Islamitische leerlingen op het verplichte gemengde schoolzwemmen. Het Hof oordeelde unaniem dat weliswaar de weigering een inbreuk maakt op het recht op vrijheid van godsdienst, maar dat deze inmenging is voorzien bij wet en een legitiem doel dient, namelijk het beschermen van buitenlandse leerlingen tegen enige vorm van sociale uitsluiting. Het Hof benadrukt dat school een speciale rol speelt in het proces van sociale integratie, in het bijzonder wanneer het gaat om kinderen van buitenlandse afkomst. Het Hof heeft overwogen dat omstandigheden als een volledige educatie van kinderen en het belang van een succesvolle sociale integratie die overeenstemt met de lokale normen en waarden, voorrang hebben op de wens van de ouders om hun kinderen apart te laten zwemmen. Daarbij gaat het niet alleen om het leren zwemmen, maar voornamelijk om het deelnemen aan de schoolse activiteiten met de andere leerlingen, zonder daarbij onderscheid te maken tussen afkomst, religie of andere geloofsovertuigingen. Ten slotte benadrukt het Hof dat de nationale autoriteiten verzoekers tegemoet zijn gekomen door toe te staan om hun dochters in burkini zouden zwemmen.

  1. Switzerland: Compulsory mixed school swim lessons spark Muslim parents’ human rights complaint (human rights Europe)
  2. Islam, modesty and mixed bathing: Osmanoğlu (Law&religionUK)
  3. Les filles à la piscine ou le refus du communautarisme religieux (libertéschéries)
  4. Muslim Girls in Switzerland Must Swim With Boys, Strasbourg Court Rules (liberties.eu)