EHRM – ARREST – Les Authentiks en Supras Auteuil 91 t. Frankrijk

Posted on Posted in Vrijheid van vereniging

EHRM – ARREST – Les Authentiks en Supras Auteuil 91 t. Frankrijk – 27 oktober 2016 – persberichtarrest (niveau 2) ECLI:CE:ECHR:2016:1027JUD000469611

Ontbinden van twee supportersvereniging van voetbalclub Paris-Saint-Germain naar aanleiding van rellen

Artikelen 6 en 11 EVRM. De zaak betreft het ontbinden van twee supportersvereniging van voetbalclub Paris-Saint-Germain, naar aanleiding van rellen op 28 februari 2010. Bij deze rellen, waarbij een supporter is gedood, waren enkele leden van deze groepen betrokken.

Het hof oordeelt dat gelet op de beoordelingsmarge in zaken van aansporing tot geweld en gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak, de beslissing deze groepen te ontbinden noodzakelijk was, en ook proportioneel in het licht van het nagestreefde doel. Het Hof oordeelt dat er geen sprake is van een schending van artikel 6 of 11 EVRM.