Arresten HvJ na verwijzing Rb Amsterdam over EAB en begrip rechterlijke autoriteit en rechterlijke beslissing

Posted on Posted in Overlevering en uitlevering

HvJ – ARREST – 10 november 2016 –  zaak C‑452/16 PPUPoltorak – Nederland – ECLI:NL:RBAMS:2016:5206 (verwijzing Rb Amsterdam)


EAB door politiedienst is geen “rechterlijke beslissing”

Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚rechterlijke beslissing’ – Artikel 6, lid 1 – Begrip ‚uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ – Europees aanhoudingsbevel dat door de Rikspolisstyrelse (algemeen bestuur van de rijkspolitie, Zweden) is uitgevaardigd met het oog op uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf

Hof: Het begrip „rechterlijke autoriteit” zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, van kaderbesluit 2002/584/JBZ, is een autonoom begrip van Unierecht, en dit artikel 6, lid 1, moet aldus worden uitgelegd dat een politiedienst zoals de Rikspolisstyrelse (algemeen bestuur van de rijkspolitie, Zweden) niet onder het begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” in de zin van die bepaling valt, zodat het Europees aanhoudingsbevel dat door deze politiedienst is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een vonnis waarbij een vrijheidsstraf is opgelegd, niet kan worden aangemerkt als een „rechterlijke beslissing” in de zin van artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/584, zoals gewijzigd bij kaderbesluit 2009/299.

 

HvJ – ARREST – 10 november 2016 – Zaak C-453/16 PPU Özçelik – Nederland – ECLI:NL:RBAMS:2016:5207 (verwijzing Rb Amsterdam)

Een bekrachtiging door het openbaar ministerie van een nationaal aanhoudingsbevel dat voordien door een politiedienst is uitgevaardigd met het oog op strafvervolging is een „rechterlijke beslissing”
Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 8, lid 1, onder c) – Begrip ‚aanhoudingsbevel’ – Autonoom begrip van Unierecht – Nationaal aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd door een politiedienst en bekrachtigd door een officier van justitie met het oog op strafvervolging


Hof: Artikel 8, lid 1, onder c), van kaderbesluit 2002/584/JBZ, moet aldus worden uitgelegd dat een bekrachtiging door het openbaar ministerie van een nationaal aanhoudingsbevel dat voordien door een politiedienst is uitgevaardigd met het oog op strafvervolging, een „rechterlijke beslissing” in de zin van die bepaling is.