VACATURE – DG Onderzoek en Innovatie – bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming”

Posted on Posted in Uncategorized, Vacatures

De bijzonder raadadviseur „empirisch onderbouwde beleidsvorming” heeft tot taak binnen de agenda van de Europese Commissie voor „Betere regelgeving” advies te geven over de permanente optimalisering van de strategie van de Commissie en het DG voor het verzamelen en benutten van gedegen empirische gegevens ten behoeve van de beleidsvorming van de Commissie op alle beleidsterreinen. Deze strategie omvat bijvoorbeeld de uitvoering van het mechanisme voor wetenschappelijk advies en het verstrekken van wetenschappelijk advies voor de ontwikkeling van EU-beleid, de Europese Groep ethiek, toekomstplanningen, evaluaties vooraf en achteraf, enz.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor vier jaar, die eenmaal met twee jaar kan worden verlengd.

Deadline: 5 oktober 2016

vacature