EHRM 30 maart 2016 Armani Da Silva t. het VK

Posted on Posted in Detentie, recht op leven en politie (onderzoek)

EHRM – ARREST – 30 maart 2016 – Armani Da Silva t. VK – Grote Kamer – persbericht – arrest (niveau 1)

Onderzoek naar onterecht fataal politiegeweld toereikend

ARTIKEL 2 EVRM. De zaak betreft het onderzoek naar het doodschieten door de Londense politie van Jean Charles da Menezes, een Braziliaan die kort na de aanslagen in Londen in 2005 ten onrechte werd aangezien voor een zelfmoordterrorist. Toen hij aan boord van een metro stapte, werd hij doodgeschoten. De klacht richt zich tegen het niet-vervolgen van de betrokken politiefunctionarissen. Het hof verwerpt de klacht. Het hof neemt in aanmerking dat de zaak grondig is onderzocht door een onafhankelijk orgaan, dat maar liefst 890 getuigen hoorde. Van een doofpot lijkt geen sprake. De tekortkomingen die tot de schietpartijen hebben geleid, zijn geïdentificeerd en hebben geleid tot gedetailleerde aanbevelingen. Ook werd aan de politieautoriteiten een geldboete opgelegd. Met de nabestaanden is een schikking getroffen. De kosten van die procedure werden gedragen door de autoriteiten. De beslissing om geen individuele betrokkenen strafrechtelijk te vervolgen was genomen na zorgvuldige afweging van de relevante feiten. Geen schending van de onderzoeksplicht van artikel 2.

  1. UK Not Required To Charge Menezes Police, Says European Court Of Human Rights (right info)
  2. EXPLAINER: What Is The Right To Life And Why Does It Matter? (rights info)
  3. de Menezes: No individual prosecutions, but an effective investigation – ECtHR (UK human rights blog)
  4. ECtHR Armani Da Silva v UK: Unreasonable Police Killings in Putative Self-defence? (EJIL talk)