EHRM Barbulescu t. Roemenië: over privégebruik chatprogramma door werknemer

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Privacybescherming en persoonsgegevens

EHRM – arrest 12 januari 2016 – Barbulescu t. Roemenië persbericht arrest 12.1.2016arrest (niveau 2)

Verwijzing naar grote kamer (persbericht verwijzing)

Privégebruik van een chatprogramma door werknemer en het ontslag als gevolg daarvan

 

Artikel 8 EVRM. De zaak betreft het privégebruik van een chatprogramma tijdens werktijd. Klager had als werknemer van een bedrijf een account bij Yahoo Messenger. De werkgever betrapte hem op het gebruiken van de account voor onder meer het voeren van gesprekken met zijn broer over zijn gezondheid en seksleven. Het hierop volgende ontslag werd door de nationale rechter in stand gelaten. Allereerst oordeelt het hof dat artikel 8 van toepassing is, omdat het om persoonlijke gesprekken gaat. Vervolgens beoordeelt het hof of de nationale autoriteiten in het kader van hun positieve verplichting een goede balans hebben gevonden tussen het belang van klager en de belangen van de werkgever.

Het hof overweegt in dat verband dat de werkgever zich toegang had verschaft tot de chatgeschiedenis in de veronderstelling dat hij correspondentie met cliënten te lezen zou krijgen. De rest van de bestanden van klager waren niet doorzocht. Het hof merkt op dat het niet onredelijk van de werkgever is om zich te vergewissen dat de werknemer de opgedragen taak binnen werktijd uitvoert. Ten slotte neem het hof in aanmerking dat klager niet overtuigend heeft aangevoerd waarom hij onder werktijd het chatprogramma gebruikte. Het hof neemt geen schending van artikel 8 EVRM aan.

 

  1. Companies can monitor workers’ private online chats, European court rules (theguardian)
  2. No, Bosses Are Not Free To Spy On Our Emails: Comment On The Barbulescu Case (rights info)
  3. Bărbulescu v Romania accurately reported, if you know where to look (ukstrasbourgspotlight)
  4. An e-mail snooper’s charter? (law and religion UK)
  5. Barbulescu v Romania, Surveillance of Internet Usage in the Workplace – Kate Richmond (Inforrm’s)
  6. Bosses’ right to snoop on staff emails is an invasion of privacy and ignores the way we work – Christian Fuchs (Inforrm’s)
  7. Employer was entitled to access employee’s private Yahoo! messages (and to sack him)(Panopticon)
  8. Can employers read their staff’s private internet messages at work without violating human rights?(FieldFischer)
  9. Surveillance of Internet usage in the workplace (UK human rights blog)
  10. Is Workplace Privacy Dead? Comments on the Barbulescu judgment (EU law analysis)