Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

Posted on Posted in Arbeid en sociale zekerheid, Justititiële samenwerking in burgerlijke zaken

Deze praktische handleiding wil beroepsbeoefenaars bijstaan door hun een overzicht te bieden van de huidige relevante wettelijke bepalingen (inclusief jurisprudentie) over zaken van internationaal privaatrecht en terbeschikkingstelling op het gebied van arbeidsovereenkomsten.

EU Bookshop (NL pdf gratis te downloaden)