Nieuw douanewetboek EU m.i.v. 1 mei 2016

Posted on Posted in Douane

REGELGEVING EU – Nieuw Douanewetboek van de Unie m.i.v. 1 mei 2016; intrekking CDW en TCDW

  • Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, Pb 2015 L 269, 10.10.2013
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie, Pb 2015, L 343, 29.12.2015
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie, Pb 2015 L 343, 29.12.2015