HvJ – GS Media Zaak – Zaak C-160/15 – arrest 8 september 2016

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJ – ARREST  – Zaak C-160/15 – GS Media  – 8 september 2016 – Hoge Raadpersberichtconclusie 7 april 2016 – arrest

Links naar Playboy foto’s Britt Dekker op website Geen Stijl.nl

BLOGS

 • Linking to unlicensed content: Swedish court applies GS Media (IPKat)
 • Hof van Justitie legt bom onder het internet (NJB
 • Thijs van den Heuvel – Linken: verwijzen met (veronderstelde) kennis van inbreuk, is inbreuk (IE-forum)
 • Hyperlinks and communication to the public: early thoughts on the GS Media decision (IPKat)
 • Linken op internet wordt een beetje gevaarlijker (nos.nl)
 • SUPER-BREAKING: (Liberal) CJEU says that linking to unauthorised content is NOT a communication to the public unless one seeks financial gain and has knowledge of illegality (IPKat)
 • Saving the Internet or linking limbo? CJEU clarifies legality of hyperlinking (C-160/15, GS Media v Sanoma) (European law blog)
 • Dirk Visser – Het belangrijkste van het GS Media-arrest; Voorpublicatie Ars Aequi (IE-forum)
 • Auteursrechtdebat: IE Snelrecht: Hyperlinken naar illegale bron auteursrechtinbreuk (IE-forum)
 • HvJ EU: Bepalen of hyperlink een ‘mededeling aan het publiek’ is aan de hand van winstoogmerk en kennis illegale karakter, bij winstoogmerk wordt kennis van illegale karakter vermoed (IE-forum)
 • Le régime juridique du lien hypertexte (libertés chéries)
 • Hyperlinks en auteursrecht (NJB)
 • De hyperlinkendiscussie: hoe (on)gefilterd dient het internet te zijn? (IE-forum)
 • Compared to Svensson, GS Media is not that bad after all (IPKat)
 • Is per URL benaderbare informatie medegedeeld aan het publiek? (IE-forum)
 • Met winstoogmerk linken naar illegale publicaties kan inbreuk op auteursrecht vormen (ECER)
 • Linken: verwijzen met (veronderstelde) kennis van inbreuk is inbreuk (birdbuzz)

RICHTLIJN 2001/29/EG. Sanoma is uitgever van het maandblad Playboy. Britt Dekker treedt geregeld op in Nederlandse televisieprogramma’s. De fotograaf Hermès heeft in 2011 in opdracht van Sanoma een exclusieve fotoreportage gemaakt van Dekker. GS Media exploiteert de website Geenstijl.nl. Links naar de foto’s van Dekker (op andere sites) zijn via de site Geenstijl ter beschikking van het publiek gesteld. Nadien werden nog links geplaatst op het forum van Geenstijl. Volgens Sanoma heeft Geenstijl inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Alvorens uitspraak te doen stelt de Hoge Raad het Hof van Justitie een aantal vragen, met name over de relevantie van het feit dat de foto’s op andere sites te vinden waren, weliswaar zonder toestemming van de rechthebbenden. Is het daarbij van belang dat de hyperlinker op de hoogte is van het ontbreken van toestemming? Volgens de A-G vormt het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar een site waarop zonder toestemming foto’s zijn gepubliceerd, op zich geen schending van het auteursrecht. De motieven van de hyperlinker en de omstandigheid dat hij wist of behoorde te weten dat geen toestemming was gegeven voor de oorspronkelijke mededeling van de foto’s op andere sites, zijn niet van belang.

A-G: Het plaatsen op een website van een hyperlink naar een andere website waarop auteursrechtelijk beschermde werken vrij toegankelijk zijn voor het publiek zonder toestemming van de rechthebbende, vormt geen handeling bestaande in een mededeling aan het publiek vormt. Het is niet van belang of degene die op een website een hyperlink plaatst naar een andere website waarop auteursrechtelijk beschermde werken vrij toegankelijk zijn voor het publiek, op de hoogte is of behoort te zijn van het ontbreken van toestemming van de rechthebbende voor de plaatsing van de betrokken werken op die andere website of van de omstandigheid dat het werk ook anderszins niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld. Een hyperlink naar een andere website waarop auteursrechtelijk beschermde werken vrij toegankelijk zijn voor het publiek, die de toegang van internetgebruikers tot de betrokken werken faciliteert of eenvoudiger maakt, vormt geen ,mededeling aan het publiek’ in de zin van deze bepaling vormt.

 • A-G HvJEU: link naar zonder toestemming gepubliceerde foto’s geen auteursrechtinbreuk (boek 9.nl)
 • AG Wathelet: linking to unlicensed content should not be a copyright infringement per se (IP Kat)