NL prejudiciële verwijzing Hoge Raad over het uitleg CDW en kosten van vervoer

Posted on Posted in Douane

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Hoge Raad – 29 januari 2016 – NRE 2016 nr. 2 – ECER 8.3.2016 – Zaak C-59/16 – The Shirtmakers – verwijzing

Vragen over uitleg CDW en begrip kosten van vervoer

 VERORDENING (EEG) nr. 2913/92. VERORDENING (EEG) nr. 1224/80. Belanghebbende drijft een groothandel in textielgoederen en importeert in dat kader textielgoederen uit Azië. Dient artikel 32, lid 1, letter e, onder i, van het Communautair douanewetboek aldus te worden uitgelegd dat onder het begrip “kosten van vervoer” moet worden verstaan de door feitelijke vervoerders van de ingevoerde goederen in rekening gebrachte bedragen, ook ingeval deze vervoerders die bedragen niet rechtstreeks in rekening hebben gebracht aan de koper van de ingevoerde goederen maar aan een andere marktdeelnemer, die ten behoeve van de koper van de ingevoerde goederen de vervoerovereenkomsten met feitelijke vervoerders heeft gesloten en die in verband met zijn bemoeienis met het doen verrichten van het vervoer hogere bedragen aan die koper in rekening heeft gebracht?

Aangehaalde jurisprudentie: HvJEU 6 juni 1990, Zaak C-11/89 Unifert