Nieuwe EU richtlijn over vermoeden van onschuld en aanwezigheid bij terechtzitting

Posted on Posted in Strafrecht

REGELGEVING EU

Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn, PB L 65 van 11.3.2016