Voormalige garagehouders niet aansprakelijk voor gebruik merk Daimler in oude advertenties op internet

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

HvJEU – ARREST – 3 maart 2016 – Zaak C-179/15 – Daimler – persberichtarrest

Voormalige erkend garagehouders van Daimler niet aansprakelijk voor internetadvertenties waarin hun naam geassocieerd blijft worden met het merk „Mercedes-Benz” ondanks hun inspanningen om die advertenties van het internet te laten verwijderen.

 RICHTLIJN 2008/95/EG. Een Hongaarse garagehouder was gedurende enkele jaren een „erkend Mercedes-Benz-garagehouder” en mocht die benaming ook in advertenties gebruiken. Na afloop van het contract met Mercedes-Benz gebruikte de garagehouder die vermelding niet meer. Toch zijn er nog steeds (oude) vermeldingen te vinden op internet. Kan de garagehouder daarvoor verantwoordelijk worden gesteld?

Daimler kan van die garagehouders niet eisen dat zij actie ondernemen om dergelijke advertenties van het internet te laten verwijderen wanneer zij geen opdracht tot plaatsing daarvan hebben gegeven.

Hof: Artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, geen gebruik van dat teken maakt dat krachtens die bepaling door de merkhouder kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen.

No strict liability for infringement in online advertising, says the CJEU (IP Kat)