Prejudiciële vragen Slowakije over uitleg richtlijn 86/653 in verband met terugvordering betaalde provisie voor aandragen klanten die verzekeringspremie niet betalen

Posted on Posted in Verzekeringen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Slowakije – 1 maart 2016 – Zaak C-48/16 ERGO – Poist’ovňa – verwijzing

RICHTLIJN 86/653/EEG. RICHTLIJN 2002/92/EG. Verzoekster is een verzekeringsmaatschappij, verweerster een verzekeringstussenpersoon. Zij zijn een ‘bemiddelingsovereenkomst met een verbonden financieel agent’ overeengekomen. Verweerster bezorgt verzoekster verschillende klanten en krijgt daarvoor provisie vooruitbetaald. Maar een aantal klanten betaalt na korte tijd de premie niet meer. Verzoekster stuurt een notitie aan verweerster waarin provisie wordt teruggevorderd, maar verweerster betaalt niet. Verzoekster start een procedure. Verweerster stelt dat beëindiging van de overeenkomsten verzoeksters ‘eigen schuld’ is omdat de klanten het vertrouwen in verzoekster hadden verloren. De verwijzende rechter stelt vast dat de Slowaakse wet geen onderscheid maakt tussen overeenkomsten voor goederen en die met een ander voorwerp. Het vraagstuk in onderhavige zaak is niet specifiek voor verzekeringsovereenkomsten. De verwijzende rechter wil nadere uitleg van richtlijn 86/653 en met name over de niet-uitvoering van een overeenkomst.