Prejudiciële vragen Rb Den Haag over begrip vorm en Merkenrichtlijn ihkv een geding over de rode zool van Louboutin

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Nederland – Rechtbank Den Haag – 9 maart 2016 – ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 uitspraak

RICHTLIJN 2008/95/EG. Het betreft een geding tussen Louboutin en Van Haren over voor Louboutin kenmerkende rode zool. Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?