Bekendmaking EC bevoegde instanties instellen actie consumentenbelangen

Posted on Posted in Consumentenrecht

REGELGEVING EU – bevoegde instanties instellen actie consumentenbelangen

Bekendmaking van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van eerstgenoemde richtlijn, PB C 87 van 4.3.2016