Einduitspraak Hoge Raad na HvJ zaak C-512/13 (Sopora)

Posted on Posted in Fiscaal

EINDUITSPRAAK na HvJEU 24 februari 2015, zaak C-512/13 (Sopora)

Hoge Raad, 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:360

ARTIKEL 45 VWEU. Leidt 150-kilometercriterium voor toepassing van de 30%-regeling tot een inbreuk op het vrije werknemersverkeer? Volgens de Hoge Raad kan niet worden geoordeeld dat de vrijstelling voor kostenvergoedingen, zoals voorzien in de 30%-regeling, systematisch leidt tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Het beroep in cassatie is ongegrond.

  • Sopora: geen overcompensatie, 150 km-eis geoorloofd (taxence)