Prejudiciële vragen Oostenrijk over het gebruik van tv’s voor bepaalde uitzendingen in hotelkamers en richtlijn 2006/115/EG

Posted on Posted in Intellectuele eigendom

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Oostenrijk – 12 januari 2016 – Zaak C-641/15 – Verwertungsgesellschaft Rundfunk – verwijzing

RICHTLIJN 2006/115/EG.

Verzoekster is een auteursrechtenorganisatie. Verweerster is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht. Zij exploiteert hotel Edelweiss. In de kamers van het hotel zijn televisietoestellen geplaatst. Zij vraagt voor het gebruik van de kamer (met „hotelkamertelevisie”) een vergoeding per kamer en per overnachting („kamerprijs”). Zij vraagt geen bijzondere of extra vergoeding voor het gebruik van de tv-toestellen („hotelkamertelevisie”). Verzoekster meent dat hotel Edelweiss een auteursrechtelijk relevante exploitatiehandeling stelt in de vorm van een mededeling aan het publiek, waarvoor toestemming vereist is en waarvoor verzoekster recht heeft op een vergoeding. De verwijzende rechter stelt de volgende vraag: Is aan de voorwaarde „tegen een toegangsprijs” zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115/EG voldaan wanneer in de hotelkamers televisietoestellen gebruikt kunnen worden en de kamerprijs ook het gebruik van het televisietoestel en de daarmee ontvangbare televisie- en radioprogramma’s omvat?