Prejudiciële vragen VK: welke rechten hebben vrijgestelde aandeelhouders die geen recht hadden op een belastingkrediet voor dividend uit buitenlands inkomen?

Posted on Posted in Vennootschappen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – VK – 5 januari 2016 – Zaak C-628/15 – The Trustees of the BT Pension Scheme – verwijzing

ARTIKELEN 49 en 63 VWEU. Het Britse pensioenfonds bezat zowel aandelenparticipaties in ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk waren gevestigd als in ondernemingen die in andere lidstaten of buiten de EU waren gevestigd. Dit verzoek betreft de regeling van het VK inzake het dividend uit buitenlands inkomen waarover het EU-Hof zich eerder in arrest Test Claimants in the FII Group Litigation (arrest van 12 december 2006, C-446/04) heeft uitgesproken. In deze zaak is met name de vraag aan de orde welke rechten krachtens het Unierecht toekomen aan vrijgestelde aandeelhouders die op grond van de nationale regeling geen recht hadden op een belastingkrediet voor dividend uit buitenlands inkomen. En over de reikwijdte van artikel 63 VWEU.

Jurisprudentie: C-446/04 Test Claimants; C-35/11 (idem);