Prejudiciële vragen FR over bewijs verband tussen toediening vaccin en optreden van ziekte MS

Posted on Posted in Civiel - algemeen, Gezondheid en geneesmiddelen

PREJUDICIËLE VERWIJZING – Frankrijk – 5 januari 2016 – Zaak C-621/15 – W. – verwijzing

RICHTLIJN 85/374/EEG.

W. krijgt een vaccin tegen hepatitis B toegediend. Korte tijd later krijgt hij multiple sclerose en overlijdt aan de gevolgen van die ziekte. Volgens verzoekers heeft hij MS gekregen door toediening van het vaccin. In eerste instantie krijgen verzoekers gelijk. Het bewijs is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, de korte tijd tussen toediening van het vaccin en het optreden van de ziekte en het feit dat niemand anders in zijn familie die ziekte heeft. In laatste instantie wordt het arrest van de eerdere rechter vernietigd. Daartegen hebben verzoekers cassatieberoep ingesteld. De cassatierechter stelt vragen van uitleg over artikel 4 van richtlijn 85/374.

Jurisprudentie: C-127/04 O’Byrne; C-358/08 Aentis; C-310/13 Novo Nordisc Pharma;