CONSULTATIE – Wet- en regelgeving voor de financiële sector

Posted on Posted in Financiële markten

Reactie van Nederland op de consultatie over de cumulatieve impact van wet- en regelgeving voor de financiële sector, de consultatie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie en de consultatie met betrekking tot Europese durfkapitaalfondsen en socialeondernemingsfondsen (kamerstukken 22112, nr. 2045)